Sprzęt do wideostroboskopii dla Szpitala Pediatrycznego WUM

Sprzęt do wideostroboskopii dla Szpitala Pediatrycznego WUM właśnie trafił na oddział otolaryngologii

Na oddziale laryngologii rozpakowujemy urządzenia do wideostroboskopii. To zestaw specjalnych mikro kamer i sprzętu audio do badania dzieci z problemami krtani.

Jak mówi dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos, kierownik Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii:

„Sprzęt ten daje możliwość monitorowania funkcji krtani po leczeniu operacyjnym oraz analizy akustycznej głosu. Będzie też wykorzystywany do diagnostyki zaburzeń oddychania i fonacji. Posiadanie sprzętu umożliwi kompleksową opiekę nad pacjentem leczonym z powodu zaburzeń fonacji i oddychania, w tym dzieci z tracheostomią. Jest to szansa dla dzieci, aby powróciły do zdrowia i funkcjonowania w swojej grupie społecznej.”

Zakup urządzeń był możliwy zarówno dzięki pieniądzom zebranym podczas kampanii 1% w 2016, jak i hojnym darowiznom firm i osób prywatnych. Wszystkim darczyńcom składamy piękne podziękowania – to dzięki Wam maluchy będą miały szansę na pełny powrót do zdrowia.

Friends of the Children's Hospitals in Warsaw