Sprzęt diagnostyczny do poradni okulistycznej

Sprzęt diagnostyczny do poradni okulistycznej

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny trafił do poradni okulistycznej Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza.
Szacujemy, że rocznie skorzysta z niego ponad 20 tysięcy dzieci!

Friends of the Children's Hospitals in Warsaw