Polityka prywatności

W fundacji “Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” wiemy, że prywatność to bardzo ważna kwestia. Dlatego zobowiązujemy się do szanowania Twojej prywatności w Internecie oraz dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Ci właściwą ochronę podczas korzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@fundacjaprzyjaciol.org lub listownie na adres „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie”, ul. Zajęcza 2b, 00-351 Warszawa.

 

Najważniejsze zasady dotyczące ochrony prywatności

 1. Korzystając z naszego Serwisu, wypełniając formularz kontaktowy lub kontaktując się z nami w inny sposób, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne i bezpieczne.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z wytycznymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych), zwanego „RODO“.
 4. Korzystamy z:
  1. narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
  2. narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych,
  3. narzędzia Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii reklamowych i tego, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron.
 5. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, czy LinkedIn.
 6. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania stron.


Administrator danych osobowych

 1. Fundacja „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zajęczej 2b, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093204, zwana dalej „Fundacją”, jest operatorem serwisu fundacjaprzyjaciol.org, zwanego danej Serwisem, i jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników, gromadzonych w trakcie korzystania przez Ciebie z Serwisu.


Cele oraz okres przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 RODO ust. 1 pkt b,c,f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):
  1. Korzystanie z Serwisu – gromadzimy Twoje dane – takie jak adres IP, data i długość pobytu, Twoja lokalizacja – o ile wyrazisz zgodę na gromadzenie plików cookies (więcej szczegółów w sekcji: Pliki cookies). Dane będziemy przechowywać zgodnie z przyjętymi domyślnie ustawieniami Google LLC.
  2. Realizacja kontaktu – kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, a także imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. W tym przypadku dane przechowujemy do 5 lat od zakończenia realizacji kontaktu.
  3. Realizacja darowizn – jeśli decydujesz się przekazać darowiznę za pośrednictwem naszego Serwisu, wówczas konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e‑mail. Wynika to z obowiązku dokumentowania operacji finansowych, możliwych reklamacji czy roszczeń. Dane są przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.
  4. Tworzenie statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne – wówczas dane są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych.
 2. Przekazanie danych osobowych Fundacji jest dobrowolne, acz niezbędne do korzystania z wszystkich możliwości  Serwisu, w tym m.in. dokonywania wpłat na rzecz Fundacji. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych wskazanych poniżej oznacza rezygnację z wybranych funkcjonalności Serwisu.


Jakie masz prawa?

 1. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu,
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 1. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.
 2. Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze: jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 3. Zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem dotyczącym realizacji Twoich praw, udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: kontakt@fundacjaprzyjaciol.org.


Jak przetwarzamy Twoje dane?

 1. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych są minimalizowane.
 2. Do danych osobowych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Fundacji.
 3. Nie ujawniamy przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem udostępniania danych:
  1. podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami Serwisu, tj.:
   1. operatorom systemu darowizn online,
   2. podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne Serwisu,
   3. agencjom marketingowym/kreatywnym, z którymi Fundacja pracuje przy realizacji projektów,
    zwanych dalej „Partnerami”,
 4. w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne, np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Powierzenie Partnerom przetwarzania Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Fundacją a Partnerami. Zapewniamy, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez nas dane wyłącznie w celach realizacji umów, jakimi są z nami związani, z poszanowaniem wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Dane Użytkowników są pozyskiwane bezpośrednio od nich samych.


Pliki coookies

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputer, telefon, tablet) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Korzystamy z dwóch typów plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, czy lokalizacji.
 5. Cookies mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
 6. Pliki cookies są zbierane i analizowane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 7. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 8. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w konfiguracji swojej przeglądarki internetowej, w szczególności w taki sposób, aby:
  1. zablokować automatyczną obsługę plików cookies przez przeglądarkę internetową lub
  2. przeglądarka internetowa każdorazowo informowała ich o zamieszczeniu w urządzeniu pliku cookie.
 9. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 10. Po zablokowaniu przez użytkownika instalacji plików cookies w ustawieniach przeglądarki niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać.


Google Analytics

 1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszego Serwisu.
  1. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszego Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
  2. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
  3. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
  4. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  5. W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszego Serwisu możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
  6. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.


Google Adwords

 1. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 2. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
 3. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
 4. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 5. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.
 6. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.


Google Tag Manager

 1. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszego Serwisu. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.
 2. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Twojego zachowania na stronie.
 3. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
 4. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 5. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.
 6. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.


Narzędzia społecznościowe

 1. W naszym Serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook oraz LinkedIn.
 2. Wyświetlając nasz Serwis, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana z Serwisem. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła nasz Serwis, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli zalogowałeś się do serwisu społecznościowego, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w naszym Serwisie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 5. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 1. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w naszym Serwisie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w naszym Serwisie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie w Serwisie wtyczek, stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.


Logi serwera

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. O wszystkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez opublikowanie zmienionej polityki prywatności na stronie fundacjaprzyjaciol.org. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Polityki prywatności aktualna w chwili korzystania z Serwisu prowadzonych przez Fundację.
 2. Obecna polityka obowiązuje od 25 maja 2018.
 3. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres: kontakt@fundacjaprzyjaciol.org.