Sprzęt diagnostyczny do poradni okulistycznej

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny trafił do poradni okulistycznej Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza.
Szacujemy, że rocznie skorzysta z niego ponad 20 tysięcy dzieci!

100%

cost: 54 000 PLN

HOW WILL IT IMPACT CHILDREN'S LIFE?


a year will get the most needed treatment.


THANK YOU ALL FOR YOUR HELP!

Friends of the Children's Hospitals in Warsaw